(09) 4272 7949

tai s-postitse: asiakaspalvelu (ät) aannekoulu.fi

Ajanvaraus

Seuraavat vapaat ajat
Palvelut
Varaa aika
Puhelimitse tai chat 9-16

Ajanvaraus

Varaa aika puheterapiaan sähköisen ajanvarauksemme kautta tai soittamalla asiakaspalveluumme.

Kunnille

Tarjoamme puheterapiapalveluita myös kunnille. Tutustu palveluihimme, ota yhteyttä ja keromme lisää!

Kelakorvaus

Olemme Kelan palveluntuottajana kaikissa vakuutuspiireissä.

Tutustu Äännekoulun puheterapeutteihin

Kaikki Äännekoulun puheterapeutit löydät täältä. Tutustu kaikkiin puheterapeutteihimme ja varaa aika asiantuntijallemme.

Aino Pöykkö

Laillistettu puheterapeutti, FM

Kela-oikeudet

Olen kiinnostunut epäselvän puheen eli dyspraksian, dysartrian ja kehityksellisen kielihäiriön kuntouttamisesta.

Varaa aika

Aino Pöykkö

Espoon toimipisteet | Haukilahti | Helsingin toimipisteet | Helsinki

Laillistettu puheterapeutti, FM

Palvelukielet: suomi

 • Olen kiinnostunut epäselvän puheen eli dyspraksian, dysartrian ja kehityksellisen kielihäiriön kuntouttamisesta. PROMPT lisäkoulutus antaa minulle erinomaiset työkalut auttaa lastasi.
 • Olen kuntouttanut Äännekoulun puheterapeuttina useita satoja lapsia.
 • Olen kiinnostunut puhetta tukevista ja korvaavista kommunikointimenetelmistä ja osaan käyttää viittomia
 • Tarjoan puheterapiaa suomeksi
 • Teen sekä etäpuheterapiaa että vastaanotto- ja kotikäyntejä.
 • Tärkeimmät lisäkoulutukset:
  • PROMPT – Introduction
  • Lasten änkytys – kohtaamisesta kuntoutukseen (Voimavarakeskus Tempo)
  • Oral Placement Therapy taso 1
  • Havainnoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe
  • Myofunktionaalisen ajattelun perusteita puheterapeuteille
  • Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla I & II

Koulutus: Laillistettu puheterapeutti, Filosofian maisteri, pääaineena logopedia
Erikoistuminen: Epäselvä puhe eli dyspraksia, dysartria ja äänteiden puuttuminen, kielijänne, etäpuheterapia
Kela-oikeudet
Palvelut: Puheterapia

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Äännekoulun asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

Anna Delagarde

Legitimerad talterapeut, FM​

Kela-oikeudet

Olen erityisesti suuntautunut vuorovaikutus- ja kommunikointitaitojen kuntoutukseen.

Varaa aika

Anna Delagarde

Espoon toimipisteet | Haukilahti | Helsingin toimipisteet | Helsinki

Legitimerad talterapeut, FM​

Palvelukielet: suomi, ruotsi, englanti

 • Jag är särskilt intresserad av att arbeta med växelverkan och kommunikationsfärdigher. Jag rehabiliterar även gärna oralmotoriska svårigheter.
 • Mitt specialområde är AKK-metoder och kommunikationshjälpmedel, och jag har bred erfarenhet av kommunikationspärmar, talapparater och digitala kommunikationshjälpmedel.
 • Jag erbjuder talterapi på svenska och finska främst i huvudstadsregionen. Jag kan också handleda klienter och närstående på engelska.
 • Olen erityisesti suuntautunut vuorovaikutus- ja kommunikointitaitojen kuntoutukseen. Kuntoutan mielelläni myös oraalimotorisia pulmia.
 • Olen erikoistunut AAC-menetelmiin ja kommunikoinnin apuvälineisiin, ja minulla on laaja kokemus kommunikointikansioista, puhelaitteista ja sähköisistä kommunikointitaulustoista.
 • Tarjoan puheterapiaa suomeksi ja ruotsiksi, lähinnä pääkaupunkiseudulla. Ohjausta annan myös englanniksi.
 • Tärkeimmät lisäkoulutukset:
  • Kommunikaation kolmio ja kulmakivet
  • Puhemotoriikan perusteet
  • Havainnoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe

Koulutus: Laillistettu puheterapeutti, filosofian maisteri, pääaineena logopedia. Legitimerad talterapeut, filosofie magister, huvudämne logopedi.
Erikoistuminen: AAC ja kommunikoinnin apuvälineet
Kela-oikeudet
Palvelut: Puheterapia

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Äännekoulun asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

Alisa Haaman

Laillistettu puheterapeutti, FM

Kela-oikeudet

Minulla on kokemusta mm. erilaisten puheen ja kielen kehityksen sekä vuorovaikutuksen häiriöiden arvioimisesta.

Varaa aika

Alisa Haaman

Espoon toimipisteet | Helsingin toimipisteet | Helsinki

Laillistettu puheterapeutti, FM

Palvelukielet: suomi, englanti

 • Ennen Äännekouluun tuloa toimin puheterapeuttina perusterveydenhuollossa ja yksityisellä puolella. Minulla on kokemusta erilaisten puheen ja kielen kehityksen sekä vuorovaikutuksen häiriöiden arvioimisesta ja kuntouttamisesta.
 • Työskentelen pääosin lasten kanssa. Puheterapeuttina olen kiinnostunut erityisesti lasten puheen tuottoon liittyvistä vaikeuksista ja puheen sujuvuuden häiriöistä.
 • Käytän työssäni puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointimenetelmiä kuten kuvia, tukiviittomia ja piirtämistä.
 • Työskentelen KELA-puheterapeuttina pääkaupunkiseudulla. Lisäksi teen etäterapiaa ja nettiterapiaa eri puolelle Suomea.
 • Tarjoan puheterapiaa suomeksi, ohjausta voin antaa myös englanniksi.
 • Tärkeimmät lisäkoulutukset:
  • Oral Placement Therapy 1 & 2
  • Lasten puhemotoristen taitojen arviointi ja kuntoutus
  • Lasten änkytys – kohtaamisesta kuntoutukseen
  • Kommunikaation kolmio ja kulmakivet
  • PRT- Pivotal Response Training
  • Kipinää ja käytännön ideaa kuvakommunikointiin
  • Havainnoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe

Koulutus: Laillistettu puheterapeutti, filosofian maisteri, pääaineena logopedia
Erikoistuminen: Puhemotoriikka ja epäselvä puhe, Änkytys, Lasten kielelliset vaikeudet, Kuvakommunikaatio, Autismikuntoutus
Kela-oikeudet
Palvelut: Puheterapia

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Äännekoulun asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

Anna Hautaranta

Laillistettu puheterapeutti, FM

Kela-oikeudet

Olen kiinnostunut mm. epäselvän puheen, kielellisten vaikeuksien ja vuorovaikutuksen kuntoutuksesta.

Varaa aika

Anna Hautaranta

Helsingin toimipisteet | Helsinki

Laillistettu puheterapeutti, FM

Palvelukielet: suomi, ruotsi, englanti

 • Olen kiinnostunut erityisesti epäselvän puheen, kielellisten vaikeuksien ja vuorovaikutuksen kuntoutuksesta, sekä syömisen pulmista.
 • Käytän työssäni puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja kuten kuvia, tukiviittomia ja pikapiirtämistä.
 • Minulla on kokemusta kaiken ikäisistä asiakkaista sekä perusterveydenhuollosta että yksityiseltä sektorilta erityisesti vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen tuottajana.
 • Teen koti/päiväkoti/koulukäyntejä ja vastaanottokäyntejä pääkaupunkiseudulla sekä nettiterapiaa.
 • Tällä hetkellä asiakkaani ovat pääasiassa lapsia ja nuoria.
 • Tarjoan puheterapiaa suomeksi.
 • Tärkeimmät lisäkoulutukset:
  • Oral Placement Therapy taso I
  • OIVA-valmentaja
  • PRT – Pivotal Response Training

Koulutus: Laillistettu puheterapeutti, Filosofian maisteri, pääaineena logopedia
Erikoistuminen: Epäselvä puhe eli dyspraksia, dysartria ja äänteiden puuttuminen, Vuorovaikutuksen pulmat, Asiakkaat, joilla on vain vähän puhetta tai keinoja ilmaista itseään, Puhetta tukeva ja korvaava kommunikaatio
Kela-oikeudet
Palvelut: Puheterapia

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Äännekoulun asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

Anna Siikanen

Laillistettu puheterapeutti, FM

Kela-oikeudet

Minua kiinnostavat erityisesti epäselvän puheen kuntoutus sekä vuorovaikutuksen haasteet.

Varaa aika

Anna Siikanen

Helsingin toimipisteet | Helsinki

Laillistettu puheterapeutti, FM

Palvelukielet: suomi

 • Minua kiinnostavat erityisesti epäselvän puheen kuntoutus sekä vuorovaikutuksen haasteet.
 • Minulla on erityisesti kokemusta lapsiasiakkaista, mutta työskentelen mielelläni myös aikuisten kanssa.
 • Osaan käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointimenetelmiä kuten viittomia ja kansioita.
 • Tarjoan puheterapiaa suomeksi.
 • Teen vastaanotto- ja kotikäyntejä Kelan puheterapeuttina, sekä käyn Keusoten asiakkaiden luona Mäntsälässä.
 • Tärkeimmät lisäkoulutukset:
  • PRT – Pivotal Response Training
  • OPT taso 1
  • PROMPT: Introduction to Technique
  • Feeding Therapy: A Sensory Motor Approach

Koulutus: Laillistettu puheterapeutti, Filosofian maisteri, pääaineena logopedia
Erikoistuminen: Epäselvä puhe eli dyspraksia, dysartria ja äänteiden puuttuminen, Asiakkaat joilla on vain vähän puhetta ja keinoja ilmaista itseään, Autisminkirjon asiakkaat, Syömisen pulmat
Kela-oikeudet
Palvelut: Puheterapia

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Äännekoulun asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

Anna-Carolina Ylimäki

Legitimerad talterapeut, FM

Minua kiinnostaa erityisesti lasten epäselvän puheen sekä oraalimotoristen pulmien kuntouttaminen.

Varaa aika

Anna-Carolina Ylimäki

Vaasa | Vaasan toimipisteet

Legitimerad talterapeut, FM

Palvelukielet: suomi, ruotsi, englanti

 • Olen työssäni kohdannut useita monikielisiä ja eri kulttuuritaustan omaavia perheitä.
 • Minua kiinnostaa erityisesti lasten epäselvän puheen sekä oraalimotoristen pulmien kuntouttaminen.
 • Päivittäisessä työssäni käytän AAC-menetelmiä (kuvakommunikointi, kommunikaatiokansio, tukiviittomat).
 • Tarjoan puheterapiaa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
 • Teen sekä etäpuheterapiaa että vastaanotto- ja päiväkoti-/kotikäyntejä.
 • Teen arviointeja ja minulla on kokemusta terapiajakson suunnittelusta.
 • Tärkeimmät lisäkoulutukset:
  • Puheen ymmärtämisen kuntoutus -koulutus
  • Äänteellisten pulmien kuntoutus vastavalmistuneille puheterapeuteille
  • PROMPT – Introduction to Technique

Koulutus: Laillistettu puheterapeutti, filosofian maisteri, pääaineena logopedia. Legitimerad talterapeut, filosofie magister, huvudämne logopedi.
Palvelut: Puheterapia

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Äännekoulun asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

Anni Karttunen

Laillistettu puheterapeutti, FM

Kela-oikeudet

Minua kiinnostavat erityisesti lastenneurologisiin häiriöihin liittyvät kielen ja vuorovaikutuksen haasteet.

Varaa aika

Anni Karttunen

Espoon toimipisteet | Helsingin toimipisteet | Helsinki

Laillistettu puheterapeutti, FM

Palvelukielet: suomi, englanti

 • Ennen Äännekouluun tuloani toimin erikoissairaanhoidossa puheterapeuttina aikuis- ja lastenneurologialla sekä kunnallisessa puheterapiassa.
 • Minua kiinnostavat erityisesti lastenneurologisiin häiriöihin liittyvät kielen ja vuorovaikutuksen haasteet sekä epäselvän puheen kuntouttaminen.
 • Osaan käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointimenetelmiä, kuten viittomia ja kansioita.
 • Työskentelen KELA-puheterapeuttina pääkaupunkiseudulla.
 • Tarjoan puheterapiaa suomeksi, ohjausta voin antaa myös englanniksi.
 • Tärkeimmät lisäkoulutukset:
  • Puhemotoriikan perusteet
  • Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus
  • OPT taso 1
  • PECS 1
  • PRT
  • Voimauttavan vuorovaikutuksen perusteet
  • Puheen ymmärtämisen kuntoutus
  • Änkytys osana elämää – kohtaaminen ja arviointi
  • Syömis- ja nielemisvaikeuksien kohtaaminen puheterapeuttina

Koulutus: Laillistettu puheterapeutti, Filosofian maisteri, pääaineena logopedia
Erikoistuminen: Lastenneurologisiin häiriöihin liittyvät vuorovaikutuksen ja kielellisen kehityksen pulmat, Aikuisneurologisten asiakkaiden nielemishäiriöt
Kela-oikeudet
Palvelut: Puheterapia

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Äännekoulun asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

Annika Lehto

Laillistettu puheterapeutti, FM

Kela-oikeudet

Minua kiinnostavat erityisesti epäselvän puheen kuntoutus sekä vuorovaikutuksen haasteet.

Varaa aika

Annika Lehto

Espoon toimipisteet

Laillistettu puheterapeutti, FM

Palvelukielet: suomi, ruotsi, englanti

 • Minua kiinnostavat erityisesti epäselvän puheen kuntoutus sekä vuorovaikutuksen haasteet.
 • Minulla on erityisesti kokemusta lapsiasiakkaista, mutta työskentelen mielelläni myös aikuisten kanssa.
 • Osaan käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointimenetelmiä kuten viittomia ja kansioita.
 • Teen sekä etä- ja nettipuheterapiaa ja vastaanotto- ja kotikäyntejä Kela-puheterapeuttina.
 • Tarjoan puheterapiaa suomeksi. Ohjausta annan suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.
 • Tärkeimmät lisäkoulutukset:
  • Oral Placement Therapy taso I
  • PROMPT – Introduction
  • HYP-käynnistäjä koulutus

Koulutus: Laillistettu puheterapeutti, Filosofian maisteri, pääaineena logopedia
Erikoistuminen: Epäselvä puhe eli dyspraksia, dysartria ja äänteiden puuttuminen, Asiakkaat joilla on vain vähän puhetta ja keinoja ilmaista itseään, Autisminkirjon asiakkaat
Kela-oikeudet
Palvelut: Puheterapia

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Äännekoulun asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

Annika Pennanen

Laillistettu puheterapeutti, FM

Kela-oikeudet

Pidän lasten kanssa työskentelystä ja olen kiinnostunut erityisesti lasten puheen tuottoon liittyvistä vaikeuksista.

Varaa aika

Annika Pennanen

Helsingin toimipisteet | Helsinki

Laillistettu puheterapeutti, FM

Palvelukielet: suomi

Olen valmistunut puheterapeutiksi Helsingin yliopistosta vuonna 2016. Ennen Äännekouluun tuloa olen toiminut puheterapeuttina perusterveydenhuollossa sekä yksityisellä puolella. Minulla on kokemusta erilaisten puheen- ja kielenkehityksen sekä vuorovaikutuksen häiriöiden arvioimisesta ja kuntouttamisesta. Käytän työssäni puhetta tukevia kommunikaatiokeinoja, kuten kuvia, tukiviittomia ja piirtämistä. Pidän lasten kanssa työskentelystä ja puheterapeuttina olen kiinnostunut erityisesti lasten puheen tuottoon liittyvistä vaikeuksista. Työskentelen KELA-puheterapeuttina pääkaupunkiseudulla. Lisäksi teen etäterapiaa ja nettiterapiaa.

Tärkeimmät lisäkoulutukset:

 • Feeding Therapy: A Sensory Motor Approach
 • PECS 1
 • OPT 1
 • Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikaatioon

Koulutus: Laillistettu puheterapeutti, Filosofian maisteri, pääaineena logopedia
Erikoistuminen: Kuvakommunikaatio, autismikuntoutus
Kela-oikeudet
Palvelut: Puheterapia

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Äännekoulun asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

Annukka Wilk

Laillistettu puheterapeutti, FM

Kela-oikeudet

Olen kiinnostunut erityisesti epäselvän puheen, kielellisten vaikeuksien ja vuorovaikutuksen kuntoutuksesta.

Varaa aika

Annukka Wilk

Helsingin toimipisteet | Helsinki | Espoon toimipisteet | Haukilahti | Vantaa | Vantaan toimipisteet

Laillistettu puheterapeutti, FM

Palvelukielet: suomi

 • Olen kiinnostunut erityisesti epäselvän puheen, kielellisten vaikeuksien ja vuorovaikutuksen kuntoutuksesta.
 • Osaan käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointimenetelmiä (viittomat, kuvat ja kommunikointikansiot).
 • Minulla on kokemusta lapsiasiakkaista sekä perusterveydenhuollosta että yksityiseltä sektorilta.
 • Tällä hetkellä asiakkaani ovat lapsia.
 • Teen koti/päiväkoti/koulukäyntejä ja vastaanottokäyntejä pääkaupunkiseudulla sekä etäterapiaa.
 • Tarjoan puheterapiaa suomeksi.
 • Tärkeimmät lisäkoulutukset:
  • PRT
  • PECS
  • Myofunktionaalisen ajattelun perusteet
  • Havannoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe
  • Soveltava Theraplay-koulutus

Koulutus: Laillistettu puheterapeutti, Filosofian maisteri, pääaineena logopedia
Erikoistuminen: Epäselvä puhe eli dyspraksia, Äänteiden puuttuminen ja vuorovaikutuksen pulmat, Puhetta tukevat ja korvaavat keinot, Asiakkaat, joilla on vain vähän puhetta tai keinoja ilmaista itseään
Kela-oikeudet
Palvelut: Puheterapia

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Äännekoulun asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

Bettina Paasila

Laillistettu puheterapeutti, FM

Kela-oikeudet

Minua kiinnostavat erityisesti erilaiset puheen sujuvuuteen ja epäselvyyteen liittyvät haasteet.

Varaa aika

Bettina Paasila

Helsingin toimipisteet | Helsinki

Laillistettu puheterapeutti, FM

Palvelukielet: suomi, englanti

 • Olen valmistunut valmistunut puheterapeutiksi Helsingin yliopistosta 2021.
 • Minulla on kokemusta myös aikuis- ja ääniasiakkaiden arvioinnista ja kuntoutuksesta.
 • Minua kiinnostavat erityisesti erilaiset puheen sujuvuuteen ja epäselvyyteen liittyvät haasteet sekä kielellisten pulmien kuntoutus.
 • Käytän terapiassani monipuolisesti puhetta korvaavia kommunikointimenetelmiä ja hyödynnän myös digitaalista sisältöä.
 • Teen Kela-puheterapiaa Helsingissä sekä lasten arviointia resurssiterapeuttina Keusotella.
 • Tarjoan puheterapiaa pääasiassa suomeksi, ohjausta voin antaa myös englanniksi.

Koulutus: Laillistettu puheterapeutti, Filosofian maisteri, pääaineena logopedia
Kela-oikeudet
Palvelut: Puheterapia

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Äännekoulun asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

Elli Yli-Krekola

Laillistettu puheterapeutti, FM

Kela-oikeudet

Minua kiinnostavat erityisesti epäselvän puheen ja vuorovaikutuksen haasteet, ja erikoistun niiden kuntouttamiseen.

Varaa aika

Elli Yli-Krekola

Espoon toimipisteet | Helsingin toimipisteet | Helsinki

Laillistettu puheterapeutti, FM

Palvelukielet: suomi, englanti

 • Minua kiinnostavat erityisesti epäselvän puheen ja vuorovaikutuksen haasteet, ja olen erikoistumassa niiden kuntouttamiseen.
 • Osaan käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointimenetelmiä kuten viittomia ja kansioita.
 • Tarjoan puheterapiaa suomeksi. Ohjausta voin antaa myös englanniksi.
 • Teen vastaanotto- ja kotikäyntejä Kela-puheterapeuttina, sekä käyn Keusoten asiakkaiden luona Mäntsälässä.
 • Tärkeimmät lisäkoulutukset:
  • Oral Placement Therapy taso 1
  • PRT – Pivotal Response Training
  • PROMPT – Introduction
  • Myofunktionaalisen ajattelun perusteita puheterapeuteille
  • OPT Feeding Therapy: A Sensory Motor Approach

Koulutus: Laillistettu puheterapeutti, Filosofian maisteri, pääaineena logopedia
Erikoistuminen: Epäselvä puhe eli dyspraksia, dysartria ja äänteiden puuttuminen, Kehitysvammaisuus, Autisminkirjon asiakkaat
Kela-oikeudet
Palvelut: Puheterapia

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Äännekoulun asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

Emilia Strandvall

Legitimerad talterapeut, FM

Jag har främst erfarenhet av bedömning av barn med olika svårigheter i språkutvecklingen och uttalet.

Varaa aika

Emilia Strandvall

Vaasa | Vaasan toimipisteet

Legitimerad talterapeut, FM

Palvelukielet: suomi, ruotsi

 • Jag är legitimerad talterapeut sedan Juni 2017
 • Mitt modersmål är svenska, men för tillfället erbjuder jag talterapi främst på finska. Jag tar också emot svenskspråkiga klienter. Jag rör mig i Vasa med omnejd.
 • Jag har främst erfarenhet av bedömning av barn med olika svårigheter i språkutvecklingen och uttalet
 • Minua kiinnostaa erityisesti lasten kehityksellisen kielihäiriön sekä epäselkeän puheen kuntouttaminen
 • Jag prioriterar att handleda omgivningen (föräldrar, assistenter, pedagoger) under terapiperioden
 • I terapierna använder jag dagligen AKK-metoder så som bildkartor och stödtecken
 • Tärkeimmät lisäkoulutukset:
  • PROMPT – Introduction
  • 3-Part Treatment Plan for OPT
  • PRT
  • PECS level 1

Koulutus: Laillistettu puheterapeutti, Filosofian maisteri, pääaineena logopedia Legitimerad talterapeut, Filosofie Magister, huvudämne logopedi
Erikoistuminen: Kielellisten taitojen arviointi/Bedömning av barns språkliga förmågor
Palvelut: Puheterapia

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Äännekoulun asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

Emmi Manninen

Laillistettu puheterapeutti, FM

Kela-oikeudet

Olen kiinnostunut kielellisten vaikeuksien, epäselvän puheen ja  vuorovaikutuksen haasteiden kuntouttamisesta.

Varaa aika

Emmi Manninen

Espoon toimipisteet | Haukilahti

Laillistettu puheterapeutti, FM

Palvelukielet: suomi, englanti

 • Ennen Äännekouluun tuloa työskentelin puheterapeuttina erikoissairaanhoidossa aikuisneurologian puolella.
 • Olen kiinnostunut kielellisten vaikeuksien, epäselvän puheen ja  vuorovaikutuksen haasteiden kuntouttamisesta.
 • Osaan käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointimenetelmiä kuten kuvia ja kommunikointikansioita.
 • Työskentelen KELA-puheterapeuttina pääkaupunkiseudulla.
 • Tarjoan puheterapiaa suomeksi, ohjausta voin antaa myös englanniksi.
 • Tärkeimmät lisäkoulutukset:
  • Havainnoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe
  • Kommunikaation kolmio ja kulmakivet
  • Iloa ja intoa autismikuntoutukseen
  • Monikieliset ja kulttuuriset perheet puheterapiassa
  • Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin

Koulutus: Laillistettu puheterapeutti, filosofian maisteri, pääaineena logopedia
Kela-oikeudet
Palvelut: Puheterapia

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Äännekoulun asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

Ota yhteyttä asiakaspalvelumme

Puhelimitse (09) 4272 7949 ark. klo 9-15 tai s-postitse asiakaspalvelu (ät) aannekoulu.fi.