Katja Kosken äännekoulu digitalisoi puheterapian

Katja Kosken äännekoulu digitalisoi puheterapian

Lapsen yksittäistä äännevirhettä niinkuin ärrävirhettä, s tai l-äänteen puuttumista, ei pidetä mitenkään vakavana asiana. Yleensä alle 5 -vuotiaat lapset saavat neuvolasta kotiohjeita äänteiden harjoitteluun. Lisäksi 5-6 -vuotias äännevirheinen…

Read more