(09) 4272 7949

tai s-postitse: asiakaspalvelu (ät) aannekoulu.fi

Äännekoulu yrityksenä

Äännekoulussa terapeutit keskittyvät osaamisensa syventämiseen, jotta asiakkaamme saavat parasta mahdollista palvelua.

Kehitämme hierarkkisia malleja kuntoutukseen. Ne mahdollistavat puheterapeutille tunteen siitä, että hän tietää mitä ollaan tekemässä. Ainutlaatuiset tapamme kommunikoida lähi-ihmisten kanssa verkon yli tukevat perheitä ja yhteisöjä ottamaan vastuun terapiaprosessin etenemisestä.

Yhteiskunnan tukena

Kuntien niukkenevissa sekä ruuhkaisissa resursseissa tarjoamme ja kehitämme kustannustehokkaita verkkopohjaisia terapiaratkaisuja.

Tiede edellä

Kehitämme ja tutkimme hierarkisia terapiamalleja, jolloin kuntoutuksesta tulee tasalaatuista sekä prosessiohjattua.

Tehostamme työtä

Terapeutti voi keskittyä osaamiseensa, kun uloskirjoitetut prosessit sekä organisaatiorakenne tukevat hänen työtänsä.

Luottamus keskiössä

Ajattelemme että ihminen on pohjimmiltaan hyvä ja hän tietää parhaiten mitä tarvitsee. Tämä koskee sekä asiakkaitamme että työntekijöitämme.

Äännekoulun terapiakeskuksissa mahdollistetaan sekä asiakkaiden että terapeuttien kasvu

Terapeutit auttavat omia asiakasperheitään kuntoutumaan. Samalla työntekijät saavat syventää omaa osaamistaan ja kehittyä omalla urallaan terapeuttina.

Vahvuutemme on täysi avoimuus ja prosessiajattelu. Puheterapeutti keskittyy meillä omaan osaamiseensa, ja ympärillä olevat tukihenkilöt auttavat terapeuttia tekemään parhaansa. Kaikki työprosessit on kirjoitettu auki ja mietitty valmiiksi eikä pyörää tarvitse keksiä aina uudestaan!

Avoimuus näkyy siinä, että kaikki tietävät toistensa palkat, edut sekä jokainen työntekijä saa olla mukana päätöksenteossa. Organisaatiomme matkustaa TEAL-ajattelua kohti: tavoitteena on holistinen, itseohjautuva ja täysin läpinäkyvä organisaatio.

Meillä puheterapeutti – filosofian maisteri ei laminoi ja leikkaa tai lähetä kirjeitä. Hän keskittyy oman osaamisensa kehittämiseen ja asiakkaiden parhaan kuntoutuksen suunnitteluun. Kirjeiden postittamisen ja laminoinnin hoitaa tukitiimi. Terapian suuntaviivojen tarkentamiseen terapeutti saa käyttöönsä oman tukikollegan.

Tällöin terapeutin aika käytetään siihen, että hän keskittyy asiakkaittensa kuntouttamiseen ja asiantuntijana toimimiseen. Silloin asiakas saa parasta mahdollista kuntoutusta.

”Äännekoululaisuus” tarkoittaa syventyvää osaamista, yhteisöllisyyttä, avoimuutta, prosessien noudattamista, ja suurta sydäntä. Asiakkaat saavat meiltä aina parhaan osaamisen, jotta kuntoutumista voi tapahtua.

Äännekoulun tukitiimi

Sähköpostimme ovat muotoa: etunimi.sukunimi @ aannekoulu.fi

Lauri Hasanen

Toimitusjohtaja

050 566 3611

Tarja Paanola

Liiketoimintajohtaja

050 376 1269