(09) 4272 7949

tai s-postitse: asiakaspalvelu (ät) aannekoulu.fi

Ammatinharjoittajat esittäytyvät

Blogikirjoitus julkaistu 8.4.2022

Äännekoulussa on aloittanut monta ammatinharjoittajaa tämän vuoden aikana ja ammatinharjoittajien toimintaa kehitetään aktiivisesti. Lotta Martio ja Maria Widenius kertoivat, miksi he valitsivat ammatinharjoittajuuden.

Tie ammatinharjoittajaksi

Lotta: Lukion jälkeen valmistuin ensin haaveammattiini eli arkeologiksi. Valmistumisen jälkeen olin useamman vuoden kotiäitinä kolmen lapseni kanssa. Heistä kaksi vanhinta kävi puheterapiassa, jolloin kiinnostuin valtavasti alasta ja päätin hakeutua opiskelemaan logopediaa. Alanvaihtoa en ole katunut päivääkään, vaikka arkeologia tieteenalana kiehtoo edelleen.

Maria: Lähdin opiskelemaan logopediaa Åbo Akademissa vuonna 2007, kaksi vuotta lukiosta valmistumisen jälkeen. Tänä keväänä tulee 10 vuotta täyteen tällä alalla, ja mietin usein että onneksi en luovuttanut pääsykokeiden suhteen, vaikka ensimmäisellä yrityksellä en opiskelupaikkaa saanutkaan. Tämän kymmenen vuoden aikana olen ehtinyt työskennellä mm. Aivoliitolla sopeutumisvalmennuskurssien parissa, sekä julkisella ja yksityisellä puolella arvioinnin ja kuntoutuksen parissa.

Ammatinharjoittajaksi ryhtymisessä eniten molempia houkutti vapaus päättää omista töistään. He kokevat ammatinharjoittajana toimimisen vapaampana kuin työntekijänä olemisen. He toimivat ammatinharjoittajina jo ennen Äännekoululle siirtymistä, joten kokemusta siitä oli jo kertynyt. Maria ja Lotta aloittivat molemmat Äännekoulun pillottihankkeessa, jossa tarkoituksena on kehittää ammatinharjoittajien toimintaa Äännekoulussa.

Ammatinharjoittajana Äännekoululla

Lotta: Ammatinharjoittaja minulla on tunne, että pääsen poimimaan rusinat pullasta. Voin itse päättää, mistä Äännekouun tarjoamista palveluista haluan maksaa ja mitkä hommat haluan tehdä itse. Vaikka suurin osa työajastani menee asiakaskäynneillä kierrellessä, olen kokenut saaneeni Äännekoulussa oikeasti vahvaa kollegiaalista tukea ja aivan mahtavan työyhteisön. Äännekoulu tarjoaa kaikille työntekijöille, myös ammatinharjoittajille, kunnolliset ja ajanmukaiset terapiavälineet. Mahtava etu ovat myös Moodle-koulutukset, joita ammatinharjoittajatkin voivat suorittaa ilmaiseksi. Valmiiksi mietityt kuntoutussisällöt helpottavat käytännön työtä merkittävästi ja vähentävät oleellisesti terapioiden suunnitteluun kuluvaa aikaa. Äännekoulussa olen ammatinharjoittajanakin voinut keskittyä vahvasti käytännön terapiatyöhön, koska assistentit hoitavat puolestani paljon asioita ja kaikki sisöiset prosessit on tehty sujuviksi.

Maria: Ensinnäkin olen täältä saanut sellaista kollegiaalista tukea, mitä en ole muualla kokenut. Puheterapeutin työ saattaa olla yksinäistä puuhaa kun kiertelee asiakkaiden luona, ja varsinkin ammatinharjoittajilla tämä saattaa entisestään korostua. Äännekoulun toimintakulttuuriin kuuluu vahvasti yhdessä tekeminen, ja täällä varmistetaan että aina saa apua ja tukea kun sitä tarvitaan. Ei tarvitse pohtia asiakkaiden pulmia itsekseen, koska aina löytyy kanava jonka kautta voi kysyä kollegalta neuvoja. Meillä on esimerkiksi Pikahelppi-kanavan, jonka kautta saa nopeasti neuvoja ja näkemyksiä asiakkaan pulmiin. Lisäksi Äännekoulussa on tehty valtava työ sen eteen, että meillä on valmista materiaalia, koulutuksia ja jopa kuntoutussisältöjä käytettävänä. Tämä helpottaa joka päiväistä työtä koska suunnitteluun menee vähemmän aikaa, eikä tarvitse varata aikaa esim. terapiamateriaalien valmistamiseen. Äännekoulu panostaa vahvasti terapeuttiensa työhyvinvointiin, mikä on vaikuttanut suoraan omaan jaksamiseen ja työn kuormittavuuden vähentymiseen.

Parasta Äännekoulussa

Lotta: Innostunut, sitoutunut ja ammattitaitoinen porukka, jossa kaikki ovat ammattikunnasta ja työtehtävästä huolimatta samanarvoisia. Hierarkiaton organisaatio, jossa kaikilla on yhtäläinen mahdollisuus kehittää toimintaa ja tehdä päätöksiä.

Maria: Kollegiaalisuus, hyvä ilmapiiri, pitkälle mietityt toimintaprosessit niin kuntoutus- kuin muunkin työn sujuvoittamiseksi. Se, että täällä kuunnellaan kehittämisideoita ja pyritään aina parempaan. Lisäksi arvostus jokaista ammattikuntaa kohtaan, ja “me”-henki.