(09) 4272 7949

tai s-postitse: asiakaspalvelu (ät) aannekoulu.fi

Johtoblogi: Miksi Äännekoulussa pidetään yrityskulttuuria niin tärkeänä?

Blogikirjoitus julkaistu 14.2.2022

People are not made to fit pre-defined jobs; their job emerges from a multitude of roles and responsibilities they pick up based on the interests, talents and the needs of the organization.
- Laloux F. Reinventing Organisations

Ihminen on kokonaisuus, jolla on erilaisia taitoja, kokemuspohjia, koulutusta ja kiinnostuksen kohteita. Hyvä työ on sellainen jossa jokainen voi kuplia iloisesti omalla tavallaan, yhdessä muiden kanssa.

Siksi Äännekoulun yksi suurimmista arvoista on sen yrityskulttuuri:

  • Meillä ihmiset saavat hakeutua sellaiseen rooliin, jossa ovat parhaimmillaan.
  • Kuka tahansa voi ehdottaa muutosta, ja tätä ehdotusta arvostetaan.
  • Avoimuus on todella tärkeä asiana: mitään talousluvuista lähtien ei peitellä.
  • Opettelemme kuuntelemaan ja tulemaan kuulluksi.
  • Jokaista tuetaan omassa roolissaan – niin terapeutteja kuin Äännekoulun tukitiimiäkin.

Äännekoulu onkin matkalla kohti TEAL-organisaatiota, mutta mitä se TEAL tarkoittaa?

Mikä ihmeen TEAL?

TEAL on väri ja symboli organisaation kehitystasosta. TEAL-käsitteen toi esille belgialainen Frederic Laloux kirjassaan ”Reinventing organisations”.

TEAL-organisaatiossa

1. Päätöksenteko on hajautettu. Läpinäkyvyyttä tavoitellaan ihan kaikessa.

Organisaatiomalli ei ole hierarkinen tai pyramidin muotoinen. Esimiehiä – joka käskyttäisivät tai sanoisivat mitä tehdään seuraavana – ei ole. Työntekijät ovat itseohjautuvia, jotka voivat määritellä omat työroolinsa ja tekemisensä. (Esimerkiksi: Työntekijä päättää itse omat asiakasmääränsä, haluaako osallistua muuhun Äännekoulun toimintaan – esim. bloggaamiseen, tai haluaako kenties toimia toisten puheterapeuttien ohjaajana).

2. Itseohjautuvuus kuitenkaan ei tarkoita sitä että Äännekoulussa kaikki ajelehtisivat sinne tänne.

Työtä organisoidaan kyllä, mutta työntekijä itse päättää, mikä hänelle on mielekästä ja mihin hän haluaa osallistua. Tärkeää onkin sekä yhdessä päättämisen mallit, että konfliktinratkaisumenetelmät, jolloin esimiestasoa ei tarvita. (Esimerkiksi: Äännekoulussa on käytössä yhteinen koulutusbudjetti kaikille, josta työntekijät yhdessä päättävät miten sitä käytetään ja kuka menee koulutuksiin)

3. Sitoudutaan eettisesti kestävien päämäärien tavoittelemiseen.

Tämä tarkoittaa sitä, että organisaation toiminta muodostuu merkityksellisyyden tavoittelemiseen, ei isoon tilipussiin. Tilipussi voi toki olla iso, mutta tärkeintä on se mitä työllä saavutetaan. Silloin ihmisiä ei tarvitse käskeä, koska työnteko tulee sisäisestä motivaatiosta. (Esimerkiksi: Äännekoulun isompi päämäärä on auttaa mahdollisimman montaa lasta eroon kommunikointipulmista. Silloin tärkeäksi osaksi työtä nousevat uusien prosessien ja ratkaisujen kehittäminen työhön.)

Keskiössä mahdollisimman monen lapsen auttaminen

Äännekoulun yrityskulttuuri voitaisiin siis tiivistää yhteen pieneen lauseeseen:

Läpinäkyvyys, päätöksenteko ruohonjuuritasolla, itseohjautuvuus ja sisäinen motivaatio mahdollistaa mahdollisimman monen lapsen auttamisen.
- Äännekoulu

Olisitko kiinnostunut työskentelystä meillä?

Olisitko kiinnostunut työskentelystä meillä?

+ Tutustu meihin työnantajana