(09) 4272 7949

tai s-postitse: asiakaspalvelu (ät) aannekoulu.fi

Johtoblogi: Mitä Äännekoulun terapiakeskuksissa päätetään asioista?

Blogikirjoitus julkaistu 14.2.2022

… anybody can put on the hat of `the boss` to bring out about important decisions, launch new initiatives, hold under-performing colleagues to account, help resolve conflicts, or take over leadership if results are bad and action is needed.
- Frederic Laloux, Reinventing organisations

Kuka tahansa voi päättää asioista – onkin parempi että se päättää jota päätös koskee. Näin ajattelemme Äännekoulun terapiakeskuksissa.

Mutta miten päätöksenteko todellisuudessa sitten toteutetaan?

Päätöksiä tehdään kolmella tasolla

Äännekoulun terapiakeskuksissa päätöksiä tehdään kolmella tasolla. Yksittäisen työntekijän kohdalla, tiimin kesken ja koko organisaation tasolla. Äännekoulussa käytetään TEAL-organisaatioissa usein käytössä olevaa neuvoa-antavaa prosessia.

1. Yksittäinen työntekijä päättää omista työmääristään, ajoistaan ja vähäisistä hankinnoista itsenäisesti. Ennen päätöstä hän soittaa noin kahdelle kollegalleen kysyäkseen neuvoa. Neuvoa antavana henkilönä toimii se, jolla on paras asiantuntemus tai jota päätös mahdollisesti koskettaa.

– Esimerkiksi jos työntekijä haluaa lisätä omaa työmääräänsä, hän käy läpi ajatuksen ensin toisen kollegan kanssa. Työntekijä saa tärkeää vertaistukea ja neuvoa päätöksensä pohjalle.

2. Tiimi päättää isommista hankinnoista, toimitiloista, uusista rekryistä ja suuremmista tiimiä koskevista linjauksista yhdessä. Ehdotukset tuodaan tiimipalaveriin jossa ne käsitellään yhdessä. Jos tiimi tarvitsee lisätietoa päätöksen tekoon, sitä voidaan hakea ulkopuolelta toisista tiimeistä.

– Esimerkiksi jos toimitiloihin halutaan hankkia uusia huonekaluja tiimi miettii yhdessä mitä ja millaista hankitaan. He katsovat itse budjetista onko hankintaa mahdollista tehdä.

3. Kuka tahansa voi ehdottaa organisaation tasolle yltäviä ehdotuksia: uusien yksiköiden ja tiimien perustamista, suurempia linjauksia, uusia tuulia ja suuntia. Ehdotuksesta luodaan meidän omaan tiedostonjakojärjestelmään dokumentti, jonka sisällä kuka tahansa työntekijä voi kommentoida ehdotusta. Ehdotus voidaan toteuttaa heti. Sitä voidaan myös hioa ja palauttaa tämä hiottu malli keskusteluun.

– Esimerkiksi kun rakensimme Pitäjänmäen terapiakeskusta se oli ensimmäinen toimitilamme. Kaikki työntekijät ja ammatinharjoittajat osallistuivat keskusteluun huonekalujen – erityisesti toimistotyöhön tarvittavien pöytien ja tuolien valinnasta.

Päätöksen ei tarvitse olla konsensus

Jotta päätös voidaan tehdä, sen ei kuitenkaan tarvitse olla konsensus. Pyrimme siihen, että löydetään kaikille sopiva vaihtoehto, mutta päätös voi olla myös sellainen josta kaikki eivät pidä. Tähän keskusteluun voidaan tarvita konfliktinratkaisua.