Mitä kannattaa huomioida työpaikkaa valitessa? | Äännekoulu
(09) 4272 7949

tai s-postitse: asiakaspalvelu (ät) aannekoulu.fi

Mitä kannattaa huomioida työpaikkaa valitessa?

Blogikirjoitus julkaistu 30.6.2022

Uuden työpaikan valinnassa on monta erilaista valintakriteeriä ja paljon pohdittavaa, olit sitten vastavalmistunut tai jo pidempään työelämässä ollut puheterapeutti. Haluat ehkä työpaikan, joka on lähellä kotiasi. Tai haluat ehkä valita sellaisen työyhteisön, josta olet kuullut paljon hyvää sekä kollegoilta että yhteistyökumppaneilta ja jossa ehkä on jo kavereitasi töissä. Ehkä toivot mahdollisuutta osa-aikatyöhön. Saatat myös pitää tärkeänä työn monipuolisuutta sekä mahdollisuutta vaikuttaa omaan työnkuvaasi ja työmäärääsi. Palkka on tärkeä valintakriteeri monille terapeuteille. Moni toivoo myös voivansa itse vaikuttaa omiin tuloihinsa. Tärkeitä asioita voivat olla myös mahdollisuus työnohjaukseen, vahva kollegiaalinen tuki, mahdollisuus koulutuksiin ja itsensä kehittämiseen. Työvälineet ja terapiamateriaalit olisi hyvä myös olla kunnossa ja aina saatavilla. On myös erilaisia työkulttuureja ja arvoympäristöjä. Joskus pelkkä fiilis ratkaisee.

Voiko suoraan koulusta mennä yksityiselle?

Toki se on mahdollista. Perinteisesti on ajateltu, että vastavalmistuneen olisi hyvä ensin mennä julkiseen terveydenhuoltoon töihin ja vasta sen työkokemuksen jälkeen yksityiselle puolelle, jos se häntä edelleen kiinnostaa. On ehkä ajateltu, että julkisella puolella nuori terapeutti saisi enemmän kollegiaalista tukea ja kokemusta monenlaisista eri ongelma-alueista. Hän oppisi terveydenhuollon palvelujärjestelmän rakenteet ja lähetekäytännöt. Hän oppisi sekä tutkimaan että kuntouttamaan asiakkaita monipuolisesti. Omasta kokemuksestani sekä julkisella että yksityisellä puolella voin kuitenkin todeta, että asia ei ole näin yksioikoinen. Julkisella puolella toki oppii paljon, työ on mielekästä ja monet viihtyvät siellä pitkään. Riippuu täysin mitä työntekijä työpaikaltaan haluaa.

Yksityisellä puolella, ainakin meillä Äännekoulussa, voit taas paremmin keskittyä asiakasryhmiin ja problematiikkaan, jotka todella itseäsi kiinnostavat. Meillä sinulla on mahdollisuus saada enemmän koulutusta kuin julkisella puolella ja näin kehittää osaamistasi haluamaasi suuntaan. Palkkataso on usein yksityisellä puolella korkeampi kuin julkisella puolella. Äännekoulussa on erilaisia palkkausmalleja, joiden välillä voit valita. Työmäärä vaikuttaa palkkaasi. Myös me tapaamme kollegoita säännöllisesti eikä puheterapeutti vain puurra itsekseen, vaikka paljon puurtaakin. Apunamme ja työmme mahdollistajana on korvaamaton tukitiimimme.

Puheterapeutin työ on itsenäistä ja vastuullista asiantuntijatyötä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Molemmat työyhteisöt hoitavat omaa tonttiansa, mutta ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita keskenään. Ilman toista ei ole toista. Vastavalmistuneilla puheterapeuteilla on mielestäni todellinen valinnanvapaus, mahdollisuus valita tasapuolisesti julkisen ja yksityisen työpaikan välillä.

Millaista kollegiaalista tukea meiltä löytyy?

Äännekoulussa olemme panostaneet vahvasti uuden työntekijän perehdyttämiseen. Olemme luoneet oman perehdytysjärjestelmän, jossa jokaiselle uudelle työntekijälle osoitetaan henkilökohtainen luotsi ensimmäisen puolen vuoden ajalle. Lisäksi hän saa erikseen perehdytyksen mm. Kelan palvelukuvaukseen ja Kelan käytänteisiin, IT-asioihin sekä erilaisiin kuntoutusympäristöihin, kuten netti- ja etäterapiaan sekä kuntatyöhön, jos ne häntä kutsuvat. Jokainen kollega auttaa tarvittaessa ja jos ei osaa, ottaa selvää kuka osaa. Meillä on käytössä tiivis ja säännöllinen työnohjaus sekä mentorointityöskentely mentoriparin (toinen kollega) tai yksittäisissä tapauksissa erillisen mentorin kanssa. Kollegiaalista apua on mahdollista saada myös akuutteihin tilanteisiin mm. asiakasvideoiden avulla. IT-tuki järjestyy nopeallakin aikataululla. Kun osaa pyytää apua, kukaan ei jää yksin pohtimaan asioitaan.