Miten Äännekoulun puheterapeutit määrittelevät laatua? | Äännekoulu
(09) 4272 7949

tai s-postitse: asiakaspalvelu (ät) aannekoulu.fi

Miten Äännekoulun puheterapeutit määrittelevät laatua?

Blogikirjoitus julkaistu 13.12.2021

Tänä keväänä kävimme puheterapeuttien kanssa yhteisen prosessin, jossa määrittelimme meille sopivat laatukriteerit.

Laatukriteerejä määritellessä pidimme tärkeänä sitä, että jokaisen kriteerin kohdalle tulee ihan konkreettisia toimenpiteitä, miten laatu toteutuu. Näin kriteerit eivät jää vain pelkäksi sanahelinäksi.

Jokainen puheterapeutti on valinnut näistä kriteereistä 3 tärkeintä ohjaamaan omaa toimintaansa. Kun yhdessä määritellyt kriteerit on tehty, on silloin laatu täyttynyt.

Äännekoulun 5 laatukriteeriä, olkaa hyvät

Äännekoulussa on mahdollisuus konsultoida kollegoja

 • Osallistumme viikottaiseen työnohjaukseen.
 • Meillä on mahdollisuus saada mentorointipari, jonka kanssa pohtia työtä yhdessä. Juuri valmistuneet puheterapeutit saavat mentorikseen kokeneen terapeutin. Tämä mentorointi on ollut todella suosittua!
 • Meillä on verkossa toimiva salainen ”pikahelppikanava”, johon voi laittaa kysymystä asiakkaista. Muutaman puheterapeutin työtehtäviin on lisätty näihin kanaviin vastaaminen.
 • Jokaisella terapeutilla on oma kotitiimi, jonka terapeutteja voi tavata säännöllisesti joko kasvokkain tai etänä.

Käytämme tutkittuja menetelmiä ja kouluttaudumme

 • Osallistumme koulutuksiin tai hankimme uutta tietoa 5 pvä/puolivuosittain.

Teemme selkeitä tavoitteita ja annamme yksilöllistä terapiaa

 • Käytämme valmista terapiakirjauspohjaa, jolloin kirjaus on tasalaatuista ja muistamme kirjata kaikki tärkeät asiat.
 • Jokaiseen käyntikirjaukseen kirjataan käynnin/terapiajakson tavoite.
 • Varmistetaan että mahdollisimman moni lähi-ihminen tietää terapian tavoitteen perhe ja päiväkoti ymmärtävät mikä jakson tavoite on kysymällä tätä heiltä vähintään puolivuosittain.
 • Käyntikirjauksesta näkyy milloin lähi-ihmiset ovat olleet mukana terapiassa.
 • Harjoitellaan terapiassa tavoitteiden mukaisia asioita, lapsen yksilölliset tarpeet/mielenkiinnon kohteet huomioiden.
 • Varmistetaan, että perhe pystyy tekemään harjoituksia ja raportoimaan siitä ja annetaan perheelle tarpeeksi pieniä ja konkreettisia tavoitteita ja tehtäviä.

 Synnytämme toimivaa yhteistyötä kouluun ja perheisiin

 • Tilaamme tulkin tapaamisille jos kyseessä on monikielinen perhe.
 • Ehdotamme erilaisia aikoja kotikäynnille, jotta perhettä pääsee tapaamaan.
 • Tapaamme perhettä vähintään 1-2 kertaa puolivuosittain.
 • Lähetämme viestin kotiin terapian toteuttamisesta vähintään joka toinen kerta, ja sovimme perheen kanssa mikä on heidän toiveensa yhteydenpidolle, esim. verkkoalusta, terapiavihko, Signal, soitto jne.
 • Päiväkodissa/koulussa selkeä vastuuhenkilö jonka kanssa viestitellään ensisijaisesti.
 • Jos ollaan pk käynnillä jutellaan terapian päätteeksi henkilökunnan kanssa siten kuten on sovittu (jos esim. päiväkoti ei ehdi joka kerta jutella, on sovittu millä kerroilla ehditään).
 • Uuden perheen/päiväkodin/koulun kanssa sovitaan heti aluksi kuinka usein ja millä tavalla tietoa vaihdetaan.

Terapeutti jaksaa hyvin

 • Tukitiimi toimii niin, että pyynnöt toteutuvat varmasti (terapeutti käyttää Slack keskusteluohjelman ”assaripyynnöt” kanavaa pyytääkseen esim. materiaalin tuottamista, ja materiaalin saa n. viikon sisällä pyynnöstä).
 • Tehdään hyvinvointikysely 2 kuukauden välein.
 • Meillä on vähintään puolivuosittain työhyvinvointitapahtuma.
 • Osallistutaan kehityskeskusteluun vuosittain.
 • Tiedetään, mitä pitää tehdä jos ei jaksa hyvin.

Tässä on meidän kriteerimme, millaisia kriteerejä sinulla on työhösi?