Tjänster på svenska | Äännekoulu
(09) 4272 7949

tai s-postitse: asiakaspalvelu (ät) aannekoulu.fi

Tjänster vi erbjuder

Hos oss kan du få talterapitjänster också på svenska! Äännekoulus legitimerade talterapeuter erbjuder bland annat FPA-finansierad talterapi och habilitering av otydligt tal. Vi hjälper till att förkorta de kommunala talterapiköerna.

Tack vare effektiv tidsanvändning kan tusentals barn träna med oss på Artikulationsskolan samtidigt! Det bästa av allt är att man inte behöver köa för att komma till Artikulationsskolan, utan habiliteringen påbörjas direkt familjen registrerar sig hos oss. I Artikulationsskolan kan barn träna språkljuden r och l.

Artikulationsskolan

I Artikulationsskolan sker terapin i en näthabiliteringsmiljö under handledning av en talterapeut.

Distanstalterapi

Så fungerar distanstalterapi.

Tjänster för kommuner

Vi utvidgar vårt utbud av talterapitjänster, så att kommuninvånare snabbt kan få tillgång till talterapi.

Talterapi finansierad av kommun eller FPA

Äännekoulu är en direkt serviceproducent till FPA både i det södra och det norra försäkringsdistriktet.