(09) 4272 7949

tai s-postitse: asiakaspalvelu (ät) aannekoulu.fi

Distanstalterapi

Distanstalterapi är bekant för oss, men det behöver inte vara det för er.

Distanstalterapi kan låta skrämmande: Hurdana apparater måste man kunna använda? Är det till lika stor nytta som att få träffa en “riktig talterapeut”?

Vi kan lugna din oro: Det har forskats mycket kring distanstalterapi och i många fall har det konstaterats vara en mycket fungerande form av talterapi. Distansterapin förverkligas hemma, vilket betyder att ni inte behöver åka någonstans. Ni får följa med terapin och lära er på ett konkret sätt hur man kan hjälpa barnet. Det stärker också ert förhållande med barnet.

1. Ni får en betalningsförbindelse eller servicesedel för distanstalterapi

Ni kan antingen söka en talterapeut själva eller få hjälp med det av någon från specialsjukvården eller kommunen. Ni väljer Äännekoulu som den rätta serviceproducenten för er. Kommunen skickar en betalningsförbindelse till oss. Vi kontaktar er eller ni oss.

2. Vi kommer överens om att påbörja distanstalterapin hos oss på Äännekoulu.

Tillsammans väljs den av Äännekoulus talterapeuter som passar er bäst

3. Vi kontrollerar apparaterna

Då betalningsförbindelsen har kommit kan talterapin påbörjas. Talterapeuten kommer överens om det första besöket med er, och habiliteringen kommer igång.

4. Vi inleder distanstalterapin

Av er talterapeut får ni detaljerade instruktioner för att delta i talterapibesöket via programmet Zoom. Ni får tillgång till vår näthabiliteringsmiljö.

För distanstalterapi behövs

En dator med kamera, högtalare och internetuppkoppling ELLER

En pekplatta med internetuppkoppling ELLER

En mobiltelefon med internetuppkoppling och som går att koppla till TV:n.

Vem har nytta av distanstalterapi?

Distanstalterapi passar egentligen för alla slags klienters behov. Vi har haft distanstalterapi med barn och vuxna med följande svårigheter:

 • Otydligt tal
 • Svårigheter med språkförståelse
 • Svårigheter med berättande tal
 • Svårigheter att hitta ord
 • Svårigheter med ordförrådet
 • Utvecklingsstörning
 • Olika syndrom (Down, CATCH)
 • Röststörningar och Parkinsons sjukdom
 • Svårigheter inom autismspektret
 • Svårigheter med ätandet
 • Försenad talutveckling – barn som inte ännu talar nästan alls
 • Hyperaktivitet och koncentrationssvårigheter (distanstalterapi hjälper ofta bättre barnet att arbeta lugnt framför skärmen jämfört med på mottagningen)

Varför välja en distanstalterapeut från Äännekoulu?

 • Ni får en kunnig talterapeut. En del av våra talterapeuter har flera års erfarenhet av distanstalterapi och är specialiserade på det.
 • Våra distanstalterapeuter konsulterar ofta varandra och delar med sig av bra praxis. Det finns inte bara en utan flera terapeuter som huvudsakligen arbetar med distansterapi. De konsulterar varandra och diskuterar sinsemellan.
 • Material som är planerat för distanstalterapi. Vi har ett omfattande urval övningar för distanstalterapi och en näthabiliteringsmiljö som kan användas som stöd för terapin.
 • Tekniken sviker inte. Vår informationshanteringschef finns som stöd för talterapeuterna och klienterna.

Ring och kom överens om att inleda talterapi (09) 4272 7949

Eller ta kontakt via formuläret nedan.