Äänneklinikka | Äännekoulu
(09) 4272 7949

tai s-postitse: asiakaspalvelu (ät) aannekoulu.fi

Äänneklinikka

Äänneklinikalla kartoitetaan minkä takia asiakas ei ole oppinut R, S, L tai K-äännettä. Sen jälkeen saatte yksityiskohtaiset ohjeet, jotta äännevirhe korjautuu.

Äänneklinikkakäynnillä puheterapeutti selvittää äännevirheen taustalla olevan syyn ja tekee yksityiskohtaisen kohta kohdalta etenevän harjoitusohjelman, jota noudattamalla äännevirhe korjaantuu. Äänneklinikalla tapaatte puheterapeutin joko vastaanotolla tai halutessanne etänä.

Äänneklinikalle ei tarvitse jonottaa eikä lähetettä tarvita. Sähköisen ajanvarauksen avulla voitte varata itsellenne sopivan hetken terapiaa varten.

Terapeutti laatii teille yksityiskohtaiset harjoitusohjeet ja saatte tunnukset verkkoalustalle. Tämä tukee itsenäistä harjoittelua.

Selkeät ohjeet harjoitteluun

Puheterapeutti antaa tarkan harjoitusohjelman, miten äänne löytyy. Tiedätte tarkalleen mitä pitää jatkossa tehdä.

Pääsette puheterapeutin juttusille heti

Äänneklinikalle ei tarvitse jonottaa, vaan tapaatte puheterapeutin heti. Myöskään lähetettä ei tarvita. Sähköisen ajanvarauksen avulla voitte varata itsellenne sopivan hetken terapiaa varten.

Verkkoalusta harjoittelun tukena

Saatte tunnukset verkkoalustalle, joka tukee itsenäistä harjoitteluanne.

https://www.aannekoulu.fi/blogi/wp-content/uploads/2022/02/riikka-harjula-laillistettu-puheterapeutti-FM.jpg

Riikka Harjula

Oulu

Laillistettu puheterapeutti, FM

Olen kiinnostunut erityisesti epäselvän puheen, syömisen ja änkytyksen kuntouttamisesta.

Riikka Harjula

Oulu

Laillistettu puheterapeutti, FM

Palvelukielet: suomi
 • Olen valmistunut puheterapeutiksi Oulun yliopistosta vuonna 2021.
 • Ennen Äännekouluun tuloani olen tehnyt puheterapeutin sijaisuuksia Oys Konstissa (kehitysvammahuolto) ja Oys lastenneurologian poliklinikalla.
 • Työskentelen lasten kanssa, ja teen etä-, netti- ja lähipuheterapiaa suomen kielellä.
 • Olen kiinnostunut erityisesti epäselvän puheen, syömisen ja änkytyksen kuntouttamisesta.
 • Tärkeimmät lisäkoulutukset:
  • Kerronnan kuntoutus: arviointi, kuntoutus ja vanhempien ohjaaminen
  • Havainnoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe
  • Syömisvaikeudet ja niiden kuntoutus, Kuntoutuskouluttajat
  • Valikoiva puhumattomuus – tunnistaminen ja lähi-ihmisten ohjaus, Kipinäkeskus
  • Osaatko hengittää -webinaari, Pro Lingua
  • Puhemotoriikan perusteet (Äännekoulu)
  • Kireän kielijänteen vaikutukset -webinaari (Äännekoulu),
  • Nimeäminen ja sananlöytäminen: arviointi, kuntoutus ja vanhempien ohjaaminen -koulutus (Äännekoulu),
  • Syömispulmat nepsy-lapsilla ja lapsilla, joilla on aistisäätelyn häiriöitä. (Äännekoulu)
Koulutus: Laillistettu puheterapeutti, Filosofian maisteri, pääaineena logopedia & Luokanopettaja, kasvatustieteen maisteri
Palvelut: Puheterapia

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://www.aannekoulu.fi/blogi/wp-content/uploads/2022/03/usva_vahanne.jpg

Usva Vahanne

Helsinki, Kamppi

Laillistettu puheterapeutti, FM

Tällä hetkellä kuntoutan pääasiassa äännevirheitä Äännekoulun nettipuheterapiassa.

Usva Vahanne

Helsinki, Kamppi

Laillistettu puheterapeutti, FM

Palvelukielet: suomi, englanti
 • Ennen Äännekoululla aloittamista olen työskennellyt lasten kielellisten ja puhemotoristen pulmien parissa.
 • Lisäksi olen toiminut aikuisneurologisen kuntoutussairaalan puheterapeuttina, mm. afasiaa, dysartriaa ja nielemishäiriöitä arvioiden ja kuntouttaen.
 • Tällä hetkellä kuntoutan pääasiassa äännevirheitä Äännekoulun nettipuheterapiassa.
 • Tarjoan puheterapiaa suomeksi. Ohjausta voin antaa myös englanniksi.
Koulutus: Laillistettu puheterapeutti, Filosofian maisteri, pääaineena logopedia
Palvelut: Puheterapia

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://www.aannekoulu.fi/blogi/wp-content/uploads/2022/04/maria-widenius.jpg

Maria Widenius

Espoo, Haukilahti | Helsinki, Pitäjänmäki | Etävastaanotto

Laillistettu puheterapeutti, FM

Maria Widenius

Etävastaanotto | Espoo, Haukilahti | Helsinki, Pitäjänmäki

Laillistettu puheterapeutti, FM

Palvelukielet: suomi, ruotsi, englanti

Olen valmistunut puheterapeutiksi Åbo Akademista vuonna 2012. Työssäni olen kiinnostunut epäselvän puheen, kielellisten vaikeuksien sekä vuorovaikutuspulmien kuntouttamisesta. Minulla on lisäksi kokemusta aikuisten afasiakuntoutuksesta. Työurani aikana olen työskennellyt sekä yksityisellä että julkisella puolella kuntoutuksen ja arvioinnin parissa. Olen myös työskennellyt sopeutumisvalmennuskursseilla lapsille, joilla on kehityksellinen kielihäiriö. Kurssityö keskittyi erityisesti puhetta tukevien ja korvaavien keinojen käyttöön arjessa, ja tämä on edelleen tärkeä osa työtäni. Tarjoan suomen-, ja ruotsinkielistä KELA-puheterapiaa Espoossa ja lähikunnissa. Ohjaaminen onnistuu myös englanniksi.

 • Tärkeimmät lisäkoulutukset:- Puhemotoriikan perusteet
  • Sensoriset pulmat syömishaasteiden taustalla
  • Vuorovaikutuksen pulmien kuntouttaminen autistisella asiakkaalla
  • PRT-menetelmäkoulutus (Pivotal Respons Training)
  • PECS 1 (Picture Exchange Communication System)
  • Puheen ymmärtämisen koulutus lapsilla ja nuorilla
  • Apusanamenetelmä
  • OPT 1 ja 2, sekä puheen apraxia -koulutus
Koulutus: Laillistettu puheterapeutti, Filosofian maisteri, pääaineena logopedia
Erikoistuminen: Kehityksellinen kielihäiriö, epäselvä puhe, vuorovaikutuksen pulmat, puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointikeinot
Kela-oikeudet
Palvelut: Puheterapia

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

Kuva tulossa

Anni Karttunen

Espoo, Leppävaara | Helsinki, Pitäjänmäki

Laillistettu puheterapeutti, FM

Minua kiinnostavat erityisesti lastenneurologisiin häiriöihin liittyvät kielen ja vuorovaikutuksen haasteet.

Anni Karttunen

Espoo, Leppävaara | Helsinki, Pitäjänmäki

Laillistettu puheterapeutti, FM

Palvelukielet: suomi, englanti
 • Ennen Äännekouluun tuloani toimin erikoissairaanhoidossa puheterapeuttina aikuis- ja lastenneurologialla sekä kunnallisessa puheterapiassa.
 • Minua kiinnostavat erityisesti lastenneurologisiin häiriöihin liittyvät kielen ja vuorovaikutuksen haasteet sekä epäselvän puheen kuntouttaminen.
 • Osaan käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointimenetelmiä, kuten viittomia ja kansioita.
 • Työskentelen KELA-puheterapeuttina pääkaupunkiseudulla.
 • Tarjoan puheterapiaa suomeksi, ohjausta voin antaa myös englanniksi.
 • Tärkeimmät lisäkoulutukset:
  • Puhemotoriikan perusteet
  • Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus
  • OPT taso 1
  • PECS 1
  • PRT
  • Voimauttavan vuorovaikutuksen perusteet
  • Puheen ymmärtämisen kuntoutus
  • Änkytys osana elämää – kohtaaminen ja arviointi
  • Syömis- ja nielemisvaikeuksien kohtaaminen puheterapeuttina
Koulutus: Laillistettu puheterapeutti, Filosofian maisteri, pääaineena logopedia
Erikoistuminen: Lastenneurologisiin häiriöihin liittyvät vuorovaikutuksen ja kielellisen kehityksen pulmat, Aikuisneurologisten asiakkaiden nielemishäiriöt
Kela-oikeudet
Palvelut: Puheterapia

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

Haluaisitko lisätietoa palveluista tai löytää tietyn palvelun terapeutin? Voit tarkastella ammattilaistemme vapaita aikoja täältä tai olla yhteydessä asiakaspalveluumme.

Voit jättää myös sähköpostisi tai puhelinnumeron, niin olemme Sinuun yhteydessä!

Kyllä kiitos!