Olen valmistunut puheterapeutiksi Helsingin yliopistosta vuonna 2019. Ennen Äännekouluun tuloani toimin puheterapeuttina lasten kunnallisessa puheterapiassa. Työskentelen ensisijaisesti lasten kanssa, mutta opiskeluaikanani minulle karttui kokemusta myös aikuisten kanssa työskentelemisestä toimiessani afaattisten ihmisten Juttu-Tupa -kommunikaatioryhmän opettajana.

Puheterapeuttina olen kiinnostunut erityisesti vuorovaikutuksen, kerrontataitojen ja epäselvän puheen kuntouttamisesta. Työskentelen KELA-puheterapeuttina pääkaupunkiseudulla, minkä lisäksi teen myös etäterapiaa ja Äännekoulun nettiterapiaa.

Olen osallistunut seuraaviin lisäkoulutuksiin:

Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin (2019)
Kättä pidempää – helppojen apuvälineiden käyttö puheen kuntoutuksessa (2018)
Auditiivisverbaalin (AVT) menetelmän miniseminaari (2017)
Better Conversations with Aphasia (BCA). Conversation therapy for people with aphasia and their families (2016)